Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

                                    VRIENDEN VAN  ST. JOSEPH

(CLUB VAN 50)

 

De schutterij “St. Joseph” Sweikhuizen is opgericht in 1906 en heeft haar 100-jarig bestaan in 2006 mogen vieren. De taken van de schutterij in vroeger jaren was het beschermen van het dorp tegen ongure elementen. Daarnaast had en heeft de schutterij ceremoniële taken, waaronder het begeleiden van processies door het dorp en andere feestelijkheden. Momenteel is de schutterij een kleine, maar bloeiende vereniging.

De schutterij is ook een belangrijke sociale vereniging, zeker voor een klein dorp als Sweikhuizen. Om deze historische en culturele vereniging te ondersteunen in haar voortbestaan is de club van 50 opgericht. Het doel van de club van 50 is geld inzamelen om daarmee o.a. materialen en uniformen aan te schaffen ten behoeve van Schutterij “St. Joseph” te Sweikhuizen.

Wat  krijgt u hiervoor terug !

Indien gewenst, vermelding van uw naam of de naam van uw bedrijf op onze website. Ook bestaat de mogelijkheid dat wij een link naar uw eigen website maken. Tevens zult u op de hoogte worden gehouden van het programma van de schutterij. Ook zal er te zijner tijd voor de leden van de club van 50 een of meerdere activiteiten georganiseerd worden.

Wat is een club van 50?

Een club van 50 is een groep begunstigers die de Schutterij “St. Joseph” een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneren.

Wat gebeurt er met het gedoneerde geld?

Suggesties kunnen gedaan worden door het bestuur en leden van de schutterij, voor aanschaf van materialen en dergelijke. Deze suggesties worden door het bestuur van de club van 50 besproken. Leden van de club van 50 worden  ten allen tijde geïnformeerd over de besluiten of beslissingen die genomen zullen worden.

Wie kunnen er lid worden van de club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van de schutterij en verder iedereen die de schutterij een warm hart toedraagt. Leden onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van ouder of voogd.

Hoe wordt het geld beheerd?

De gelden worden beheerd door het bestuur van de club van 50 en de penningmeester van de schutterij. De penningmeester ziet er op toe dat de gelden goed worden beheerd. Hij kan niet zonder voornoemd besluit over gelden beschikken. Ook het dagelijks bestuur van de schutterij kan geen aanspraak maken op de kas van de Club van 50, zonder overleg met het bestuur van de club van 50. Echter mocht de club van 50 worden opgeheven, dan zullen alle gelden ten goede komen aan Schutterij “St. Joseph” te Sweikhuizen.

Contributie

De contributie bedraagt zoals de naam het al zegt   € 50 per jaar. De contributie wordt eenmaal per jaar geïnd. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Hoe kan ik lid worden?

Lid worden kan door een e-mail met de adresgegevens en telefoonnummer in te vullen en te verzenden naar dhr. René Consemulder. Daarna zal er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden over de verdere afhandeling van uw lidmaatschap.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Dat zijn Jos ter Haar , René Consemulder en Peter van Lent, gesteund door leden en bestuur van Schutterij  “St. Joseph” Sweikhuizen.


Vrienden van St. Joseph: 

Mia Dols

Jan Dols

Fam. van Onna-Dols

René en Iris Consemulder

Margriet en Alphons Consemulder
Peter en Sandra van Lent

Biesenhof

Autumn’s Glamour

Jos en Marlies ter Haar

Fam. Menten-Jonas

 

Gasterie de Bokkereyer

Fam. M. Boyens

H. H. Zeevaarders

Wil Schillings

Dhr. L. Wijnands

Dhr. J Scheren

Fam. Goezinne

Petra Stevens

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.